งานราชการล่าสุด

(วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี) สำนักงาน ปปง. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 113 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 63

01 ก.ย. 2563 เวลา 16:03 น. 22,251 ครั้ง
Advertisement

(วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี) สำนักงาน ปปง. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  113 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 63


Advertisement
(วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี) สำนักงาน ปปง. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  113 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ)
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 5 ตำแหน่ง (รวม 22 อัตรา) ดังนี้
1.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
1.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 4 อัตรา
1.3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
1.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 7 อัตรา
1.6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 2 อัตรา

2. กองกฎหมาย จำนวน 3 ตำแหน่ง (รวม 7 อัตรา) ดังนี้
2.1 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 3 อัตรา
2.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
2.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 3 อัตรา


3. กองกำกับและตรวจสอบ จำนวน 3 ตำแหน่ง (รวม 21 อัตรา) ดังนี้
3.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 12 อัตรา
3.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
3.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 7 อัตรา
 

4. กองข่าวกรองทางการเงิน จำนวน 4 ตำแหน่ง (รวม 13 อัตรา) ดังนี้
4.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
4.2 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 9 อัตรา
4.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
4.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา

5. กองคดี
จำนวน 2 ตำแหน่ง (รวม 5 อัตรา) ดังนี้
5.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
5.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 3 อัตรา


6. กองคดี 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง (รวม 13 อัตรา) ดังนี้
6.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
6.2 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 6 อัตรา
6.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 6 อัตรา

7. กองคดี 3 จำนวน 4 ตำแหน่ง (รวม 11 อัตรา) ดังนี้
7.1 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 5 อัตรา
7.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
7.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 3 อัตรา
7.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา

8. กองคดี 4 จำนวน 2 ตำแหน่ง (รวม 7 อัตรา) ดังนี้
8.1 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 6 อัตรา
8.2 ตำแหน่งนิติกร (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา

9. กองความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 4 ตำแหน่ง (รวม 5 อัตรา) ดังนี้
9.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
9.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
9.3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา
9.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา

10. กองบริหารจัดการทรัพย์สิน จำนวน 4 ตำแหน่ง (รวม 21 อัตรา) ดังนี้
10.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
10.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
10.3 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 8 อัตรา
10.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 7 อัตรา

11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รวม 4 อัตรา) ดังนี้
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 4 อัตรา

12. กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ตำแหน่ง (รวม 1 อัตรา) ดังนี้
12.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)จำนวน 1 อัตรา

13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง (รวม 2 อัตรา) ดังนี้
13.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
13.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง (สถานที่ตามเอกสารประกาศ)
ตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel


 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^