งานราชการล่าสุด
ติวเข้ม ภาค ก

กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา ประจำปี 2563

06 ส.ค. 2563 เวลา 09:25 น. 1,443 ครั้ง
Advertisement

กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา ประจำปี 2563


Advertisement
ประกาศกองพลทหารราบที่ 11 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. (ชาย)
กองพลทหารราบที่ 11 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจําปี 2563 จํานวน 50 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตําแหน่ง พลขับ
จํานวน 25 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
-สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า(ปวช.) (ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหาร)
- สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้น(ม.3), ตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.(ทหารกองประจําการที่ปลดประจําการแล้ว)
- อายุ 22 – 30 ปี (ปีเกิด พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2541)
- มีความรู้ด้านการปรนนิบัติบํารุงเครื่องยนต์เบื้องต้น และกฎหมายจราจร

2. ตําแหน่ง ทั่วไป (เสมียน, พลสูทกรรม, พลวิทยุโทรเลข, พลทางสาย, พลสลับสาย)
จํานวน 18 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
- สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า(ปวช.)
- อายุ 18 - 30 ปี (ปีเกิด พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2555)
- มีความรู้ด้านพิมพ์ดีด การใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และระเบียบงานสารบรรณ

3.ตําแหน่ง ช่างยานยนต์
จํานวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
- สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเครื่องกล สาขางานช่างยนต์ (ใช้วุฒิ ปวช.เท่านั้น)
- อายุ 18 - 30 ปี (ปีเกิด พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2555) 3 มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์

4.ตําแหน่ง ช่างวิทยุ
จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
-สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้วุฒิ ปวช.เท่านั้น)
- อายุ 18 - 30 ปี (ปีเกิด พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2555)
- มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

การรับสมัครสอบ
วันที่ 8 - 13 ส.ค.63 จําหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร เวลา 0830 ถึง 1600 ณ อาคารเยี่ยมญาติ (หลังกองรักษาการณ์กองพลทหารราบที่ 11) ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 0 - 3848 - 1702
วันที่ 13 ส.ค.63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ณ อาคารเยี่ยมญาติ (หลังกอง รักษาการณ์กองพลทหารราบที่ 11) และกลุ่มไลน์รับสมัครทหารกองหนุน ปี 2563 (ผนวก ก)

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^