งานราชการล่าสุด
ติวเข้ม ภาค ก

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 สิงหาคม 2563

05 ส.ค. 2563 เวลา 20:47 น. 5,925 ครั้ง
Advertisement

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 สิงหาคม 2563


Advertisement
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 สิงหาคม 2563
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวในต่างจังหวัดได้
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft office, Internet หรือ SPSS
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 
2.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชา การบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์แผนงาน งบประมาณและการติดตามประเมินผล
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft office, Internet หรือ SPSS
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 
การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง : เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^