งานราชการล่าสุด

(ข่าวดีมากๆ) สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 318 อัตรา ประจำปี 2563

09 ก.ค. 2563 เวลา 15:00 น. 28,812 ครั้ง
Advertisement

(ข่าวดีมากๆ) สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 318 อัตรา ประจำปี 2563


Advertisement
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 318 อัตรา
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป จำนวน 224 อัตรา
หน่วยที่ 2 พื้นที่ภาคใต้ จำนวน 81 อัตรา
หน่วยที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ที่เป็นสถานศึกษา) จำนวน 9 อัตรา
หน่วยที่ 4 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ จำนวน 4 อัตรา


อัตราเงินเดือนตำแหน่งครูผู้ช่วย
สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท
2) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท
3) ผู้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขัน 15,800 บาท
4) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่

หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป และหน่วยที่ 2 พื้นที่ภาคใต้ จำนวน 11 กลุ่มวิชา
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
5. กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ
6. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
7. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา
8. กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม
9. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
10. กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้
11. กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หน่วยที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ที่เป็นสถานศึกษา) จำนวน 9 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ เท่านั้น และเฉพาะในทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้ 1) ฟิสิกส์ 2) เคมี 3) ชีววิทยา และ 4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หน่วยที่ 4 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ จำนวน 9 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ
คุณวุฒิที่นำมาใช้ในการสมัครสอบแข่งขันจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามนัยหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๙
ทั้งนี้
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ
ทั้งนี้ ในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
ต้องยังไม่หมดอายุ
หมายเหตุ :
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่อนุญาตให้ใช้

สมัครทางเว็บไซต์ : https://www.personnel-nfe.com/Applicant/G03 ตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร : 17 - 30 กรกฎาคม 2563

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^