งานราชการล่าสุด

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ กทม. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 48 อัตรา สมัคร 1-22 มิ.ย.63

03 มิ.ย. 2563 เวลา 10:21 น. 25,596 ครั้ง
Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ กทม. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 48 อัตรา สมัคร 1-22 มิ.ย.63


Advertisement
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 48 อัตรา สังกัดสํานักอนามัย ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 - 22 กรกฎาคม 2563
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตําแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
จํานวน 18 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา
- ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา และได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร) หรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลา ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน เลขานุการ สํานักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร 0 2203 2411 ระหว่างวันที่ 1 - 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 - 15.30 น. ในวันราชการ

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^