งานราชการล่าสุด

กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 85 อัตรา สมัคร 1-8มิ.ย.63

25 พ.ค. 2563 เวลา 12:38 น. 22,481 ครั้ง
Advertisement

กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 85 อัตรา สมัคร 1-8มิ.ย.63


Advertisement

กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 จำนวน 85 อัตรา (ทั่วประเทศ)
ตำแหน่วงที่รับสมัคร
1.1 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักจิตวิทยา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 19 อัตรา
7. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค
จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 อัตรา
12. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรคิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรฯ
17. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
18. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหาน จำนวน 1 อัตรา
19. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
20. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา
21. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
22. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
23. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
24. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 อัตรา
25. ตำแหน่งนิติกร นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 อัตรา
26. ตำแหน่งนิติกร นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา จำนวน อัตรา
27. ตำแหน่งนักวิเทศลัมพันธ์ กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา


กลุ่มงานเทคนิค
28. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
24. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
30. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 อัตรา
31. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
32. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
33 ดำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม จำนวน 1 อัตรา
34. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา
35. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา
36. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก จำนวน 1 อัตรา
37. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 อัตรา
38. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก จำนวน 1 อัตรา
39. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา
40. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
41. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา
42. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
43. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
44. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา
45. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร จำนวน 1 อัตรา
46. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเลจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 6 อัตรา
47. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี จำนวน 9 อัตรา
48. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
49. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองระยองจังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
50. ตำแหน่งเจ้าหนักงานทิฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรยนพื้นที่สูง จำนวน 1 อัตรา
51. ตำแหน่งนายช่างกสำรวจ นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
52. ตำแหน่งเจ้าพนักงานหัสดุ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา
51. ตำแหน่งช่างเทศนิคตอุตสาหกรรม กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา
54. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแลย จำนวน 1 อัตรา
55. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าสะูหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
56. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นิคมสร้างตนเองห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี จำนวน 6 อัตรา
54. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นิคมสร้างตนเองเล้าโคมน้อยจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
54 ดำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
54. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา
60. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด นิคมสร้างตนเองบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1ด อัตรา
61. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด นิคมสร้างตนเองท้ายเหมืองจังหวัดพังงา จำนวน 1อัตรา
62. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด นิคมสร้างตนเองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
63. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล จำนวน 1 อัตรา
64. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ศูนย์ส่งเสรีมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา
65. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา
66. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
67. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
68. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
69. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง จำนวน 1 อัตรา
70. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนใร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน จำนวน 1 อัตรา
73. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
72. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
73. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน จำนวน 1 อัตรา
74. ตำแหน่งพนักงานบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
75. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด จำนวน 1 อัตรา
76. ตำแหน่งพนักงานบริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
77. ตำแหน่งพนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
76. ตำแหน่งพนักงานบริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
77. ตำแหน่งพนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
78. ตำแหน่งพนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา จำนวน 1 อัตรา
79. ตำแหน่งพนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา จำนวน 1 อัตรา
80. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
81 ต่ำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ จำนวน 1 อัตรา
82. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ทางเว็บไซค์ https://dsdw.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 8 มิถุนายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ​

 

ประกาศรับสมัคร


Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^