งานราชการล่าสุด

สมัครหลักสูตรอบรมออนไลน์ (e-Learning) ฟรี ๆ มีประกาศนียบัตร ปี 2563

27 มี.ค. 2563 เวลา 21:20 น. 29,579 ครั้ง
Advertisement

สมัครหลักสูตรอบรมออนไลน์ (e-Learning) ฟรี ๆ มีประกาศนียบัตร ปี 2563


Advertisement
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำ หลักสูตรออนไลน์ (HRD: e-Learning) เพื่อส่งเสริมการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp ) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใด โดยที่ กำหนดการอบรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรมทั่วไป หมวดต่าง ๆ ได้แก่

หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) เข้าอบรม คลิกที่นี่
 • การบริหารอย่างมืออาชีพ 34 หลักสูตร 
 • การพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ 8 หลักสูตร 
 • การสริมสร้างบทบาทหญิง ชาย 2 หลักสูตร
 • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 29 หลักสูตร
 • กฎหมายและระเบียบราชการ 7 หลักสูตร
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 15 หลักสูตร  

หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) เข้าอบรม คลิกที่นี่
 •  ทักษะทางการคิด 4 หลักสูตร
 • การเขียนหนังสือราชการ 6 หลักสูตร 
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • (Data Visualization, Project Management, Microsoft Excel) 3 หลักสูตร 
 • ภาษา (ลาว เขมร เวียตนาม เมียนมา มลายู ภาษามลายูท้องถิ่น(ยาวี) )  6 หลักสูตร

หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) เข้าอบรม คลิกที่นี่
 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3 หลักสูตร 
 • การบริการที่ดี 2 หลักสูตร 
 • การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 1 หลักสูตร
 • การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 8 หลักสูตร 
 • การทำงานเป็นทีม 1 หลักสูตร

โดยเปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563  และเริ่มอบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนสมัครเรียน หรือกดที่ link ต่อไปนี้
 • รายละเอียดหลักสูตร (กำหนดการ คุณสมบัติผู้อบรม การสมัคร การอบรม การผ่านหลักสูตร)
 • หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development)
 • หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development)
 • หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development)
 • คู่มือการอบรม
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
 • ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ HRD: e-Learning ของสำนักงาน ก.พ (กดที่นี่)

ที่มา: เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^