งานราชการล่าสุด

สพม. เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา (วุฒิ ปวช/ปวส/ป.ตรี ทุกสาขา) สมัคร13-19 ก.พ. 2563

05 ก.พ. 2563 เวลา 22:14 น. 12,215 ครั้ง
Advertisement

สพม. เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา (วุฒิ ปวช/ปวส/ป.ตรี ทุกสาขา) สมัคร13-19 ก.พ. 2563


Advertisement
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13–19 กุมภาพันธ์2563
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
  • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  • จำนวน 24 อัตรา
  • ตั้งแต่วันที่ 13–19 กุมภาพันธ์2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

2 .ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

3 .ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

4 .ตำแหน่ง นิติกร
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได้- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

5 .ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

6 .ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 -13,800 บาท
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบเท่า ทุกสาขารับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน 13,800 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่าอัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 11,280 บาท
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท

7 .ตำแหน่ง ช่างไม้
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 -13,800 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบเท่า ทุกสาขารับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน 13,800 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่าอัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 11,280 บาท
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท

8 .ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 -13,800 บาท
อัตราว่าง 13 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบเท่า ทุกสาขารับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน 13,800 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่าอัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 11,280 บาท
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท

9 .ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 -13,800 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบเท่า สาขา การเงินการบัญชี การตลาดการบริหารการตลาด บริหารธุรกิจ พณิชยการ

10. ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 -13,800 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบเท่า ทุกสาขารับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน 13,800 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่าอัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 11,280 บาท
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไทถนนศรีอยุธยา ซอย 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13–19 กุมภาพันธ์2563(เว้นวันหยุดราชการ)ภาคเช้าเวลา 08.30 –1- 00 น. ภาคบ่ายเวลา 1- 00 -16.30 น.โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น โทร.02-354-4963 ต่อ 403, 404

ประกาศรับสมัคร / ไฟล์แนบ 1 / ไฟล์แนบ 2 / ไฟล์แนบ 3

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel


 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^