งานราชการล่าสุด

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 1,985 อัตรา ปี 2563

15 ม.ค. 2563 เวลา 10:20 น. 14,051 ครั้ง
Advertisement

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 1,985 อัตรา ปี 2563


Advertisement

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับนักเรียนนายสิบทหารบกและเหล่าทหารราบ ประจำปี 2563 จำนวน 1,985 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563


รายละเอียด
กรมยุทธศึกษาทหารบก
เปิดรับหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1985 อัตรา

1.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน)
1.1.1 บุคคลพลพลเรือน จํานวน 1,092 นาย
1.1.2 ทหารกองประจําการ จํานวน 893 นาย

คุณสมบัติทั่วไป
3.1 วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตาม หลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 3.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
3.3 มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
3.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่ มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผนวก ก หน้า 12)
3.5 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
3.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะ ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท เว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่ บรรดาผู้ต้องรับโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ
3.7 ต้องว่ายน้ําได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กําหนด
3.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
3.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
3.10 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
3.11 ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
3.12 ผู้ที่ขอผ่อนผัน ไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจําการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2562) และผู้ที่จะต้องเข้ารับ การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปี 2563 ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ ข้อ

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์

ประกาศรับสมัคร / ลิ้งสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^