งานราชการล่าสุด

สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ (วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา) เงินเดือน 18,000 บาท

27 พ.ย. 2562 เวลา 22:21 น. 4,383 ครั้ง
Advertisement

สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ (วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา) เงินเดือน 18,000 บาท


Advertisement

สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี  จำนวน 1 อัตรา
-ค่าตอบแทน 18,000 บาท
-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติทั่วไป
  • มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไ
  • ม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ไ
  • ม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  • ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เป็นบุคคลที่ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3239 9167

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
- วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://ratcha.nfe.go.th

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^