งานราชการล่าสุด
ติวสอบ ก.พ. 2563 ฉบับคนมีเวลาน้อย ครบทุกวิชา

กรมทางหลวง เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ 153 อัตรา รับสมัคร 25ต.ค.-14พ.ย.62

16 ต.ค. 2562 เวลา 08:28 น. 101,347 ครั้ง
Advertisement

กรมทางหลวง เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ 153 อัตรา รับสมัคร 25ต.ค.-14พ.ย.62


Advertisement

ด้วย กรมทางหลวง ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 153 อัตรา


ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 100 ตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ
ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่า
ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องมีผลบังคับใช้
ภายในวันปิดรับสมัคร

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 50 ตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำ รวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ
หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 2 ตำแหน่ง
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำ รวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ
หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
 

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
- ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ >>> ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com/


ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

^