งานราชการล่าสุด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 74 อัตรา

09 ก.ย. 2562 เวลา 22:18 น. 5,072 ครั้ง
Advertisement

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 74 อัตรา


Advertisement
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 74 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง จำนวน 74 อัตรา สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานวิทยุสื่อสาร (จำนวน 2 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
- มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา
- มีความสามารถด้านวิทยุสื่อสารจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานสายตรวจ (จำนวน 6 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์
- มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี
- สามารถนั่งห้องวิทยุสื่อสารได้กรณีพนักงานวิทยุหยุดหรือขาด

3. พนักงานรักษาความปลอดภัย (จำนวน 66 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชายหรือเพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
 
Advertisement
 

อัตราเงินเดือน
- พนักงานวิทยุสื่อสาร วันละ 310 บาท/วัน
- พนักงานสายตรวจ วันละ 350 บาท/วัน
- พนักงานรักษาความปลอดภัย วันละ 310 บาท/วัน
- ค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 50 บาท จำนวน 4 ชั่วโมง/วัน

 การสมัคร
- ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง
อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3396 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 6 – 12
กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
-ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ที่งานพิทักษ์
ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่
เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

การกำหนดสอบและประกาศผลการคัดเลือก
-รับสมัคร วันที่ 6 – 12 กันยายน 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 15 กันยายน 2562
- สอบคัดเลือก วันที่ 18-19 กันยายน 2562
- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 23 กันยายน 2562
- รายงานตัว และจัดทำสัญญาจ้าง วันที่ 24-25 กันยายน 2562
- อบรมผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 26-27 กันยายน 2562
- ปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2562
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel


 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^