งานราชการล่าสุด
ติวสอบ ก.พ. 2563 ฉบับคนมีเวลาน้อย ครบทุกวิชา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

24 ส.ค. 2562 เวลา 11:44 น. 20,208 ครั้ง
Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา


Advertisement
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) สาขาวิชาการบัญชี 
3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี 
(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 
(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
(6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
 
2.ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
4) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี 
(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
 
3.ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
4) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ 
(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 
(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
(6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
(7) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
 
4.ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 4)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 
(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
(8) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี 
 
5.ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 5)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
(8) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี 
 
โดยเปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 
 

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

^