งานราชการล่าสุด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 รับสมัคร - 9 ส.ค. 2562

06 ส.ค. 2562 เวลา 09:44 น. 29,331 ครั้ง
Advertisement

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 รับสมัคร - 9 ส.ค. 2562


Advertisement
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรื่องการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4ป ฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศปีบัญชี 2562
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Softwareระดับ 4
1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองภายในวันที่9 สิงหาคม2562
3 มีความสามารถเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น VISUALC# ,JAVA,AngularJS , NodeJS , R , Python , UNIX Shell Script , Hadoop, Environment , Store Procedure ของ RDBMS หรือ M
4 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในวันที่ปิดรับสมัคร
5 หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Bankingหรือโปรแกรมอื่นๆ จากสถาบันการเงินการธนาคารบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการสถาบันอื่นๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6 หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น ITPE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

2.2พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Hardwareระดับ 4
1 อายุไม่เกิน35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 9 สิงหาคม2562
3 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในวันที่ปิดรับสมัคร
4 หากมีประสบการณ์ด้านAdmin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้านOperate ระบบ ATMหรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากบริษัทเอกชนส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5 หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่นCISSP CISA CISM CompTIA ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
7 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

สมัครทางเว็บไซต์ : http://www.irecruitbaac.com วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 9 สิงหาคม 2562


ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^