งานราชการล่าสุด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

04 ส.ค. 2562 เวลา 14:38 น. 5,786 ครั้ง
Advertisement

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา


Advertisement
ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2562
1.นักพัฒนาการเด็กเล็ก จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้ 
* สำหรับวุฒิปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15 ปี 
* สำหรับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 12 ปี 
* สำหรับปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 10 ปี 
* มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน ๒ เรื่อง 
 
2.ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 
- มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน 2 ชิ้น 
 
สถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดน กรุงเทพฯ
 
ประกาศผล รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โดยจะประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดน กรุงเทพฯ และทางเว็ปไซต์http://personnel.labour.go.th
 
ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel


 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^