งานราชการล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 13 อัตรา

19 ก.ค. 2562 เวลา 21:48 น. 3,697 ครั้ง
Advertisement

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 13 อัตรา


Advertisement
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.  วิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

2. นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์/ดิจิทัลอาร์ต/การออกแบบสื่อสาร

3. นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/เทคโนโลยีดิจิทัล

4. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

5. บุคลากร 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการทั่วไป บริหารธุกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย์)

6. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

7. นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวัดผลการศึกษา/คอมพิวเตอร์ศึกษา/ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/การจัดการทั่วไป/ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

8. นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์/ประชาสัมพันธ์

9.  นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี

10. สถาปนิก (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ) 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์/ภูมิสถาปัตย์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง -มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

11. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ /การจัดการ /บัญชี การเงิน/บัญชีและการเงิน /รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^