งานราชการล่าสุด

ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอก 2562 ประจำฝ่ายสินเชื่อผู้ประกอบการและสถาบัน (ฝสส.) ตั้งแต่บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2562

12 ก.ค. 2562 เวลา 19:34 น. 11,929 ครั้ง
Advertisement

ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอก 2562 ประจำฝ่ายสินเชื่อผู้ประกอบการและสถาบัน (ฝสส.) ตั้งแต่บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2562


Advertisement
ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอกแบบสัญญาจ้าง ประจำฝ่ายสินเชื่อผู้ประกอบการและสถาบัน (ฝสส.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสัญญาจ้าง ประจำฝ่ายสินเชื่อผู้ประกอบการและสถาบัน (ฝสส.) จานวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
- มีประสบการณ์การทางาน 5 ปีขึ้นไป ในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Product) การปรับกระบวนการงานสินเชื่อ (Loan Process) การวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้า SMEs
การวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ (Credit Analyst) การจัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Management)
ลูกค้าธุรกิจต่างประเทศ (Trade Finance)
- หากมีใบรับรองมาตรฐาน OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถทางานในรูปแบบโครงการ และทางานเป็นทีม

การรับสมัคร
- ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
- ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของธนาคาร http://www.irecruitbaac.com (เลือกตาแหน่งสัญญาจ้าง ประจาฝ่ายสินเชื่อผู้ประกอบการและสถาบัน (ฝสส.) (สาหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็นตาแหน่งข้างต้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยธนาคาร จะพิจารณาข้อมูลในคลังข้อมูลจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อกลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0 2558 6555 ต่อ 8330, 8335 – 6

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^