งานราชการล่าสุด

กรมสรรพากร รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน 2562

09 มิ.ย. 2562 เวลา 15:08 น. 127,720 ครั้ง
Advertisement

กรมสรรพากร รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน 2562


Advertisement
กรมสรรพากร รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน 2562
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร
อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโบคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 
โดยเปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^