งานราชการล่าสุด

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา *ไม่ต้องผ่าน ภาค ก *

09 เม.ย. 2562 เวลา 22:16 น. 4,635 ครั้ง
Advertisement

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา *ไม่ต้องผ่าน ภาค ก *


Advertisement
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 23 เมษายน 2562
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ
 
2.ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 
3.ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการ-วางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
 
4.ตำแหน่ง พนักงานวิศวกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
5.ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 
6.ตำแหน่ง พนักงานช่างไม้
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา หรือผู้เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในงานช่างไม้เป็นอย่างดี 
 
*ไม่ค้องผ่าน ภาค ก *
 
การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง  ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
 

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^