งานราชการล่าสุด

ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ รับสมัคร 25มี.ค.-2เม.ย.62

20 มี.ค. 2562 เวลา 22:15 น. 5,059 ครั้ง
Advertisement

ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ รับสมัคร 25มี.ค.-2เม.ย.62


Advertisement
ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ รับสมัคร 25มี.ค.-2เม.ย.62
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง
1.นักพัฒนาระบบ(เกรด 4 – 8)ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ  จำนวน  2  อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง
- คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาอื่นที่เรียนวิชาการทางคอมพิวเตอร์
ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิตอายุไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Web Application
ด้วยภาษาโปรแกรมเช่น JAVA , PHP , ASP.net , HTML5 , CSS3 ฯลฯ
ถ้ามีความสามารถในการพัฒนา Application บนมือถือ
หรือมีประสบการณ์ในการเขียน  ABAP หรือมีความสามารถในการวิเคราะห์
ออกแบบระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้ SQLในการเข้าถึงข้อมูล SQL Server หรือ Oracle หรือ DB2 ได้
เป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความรู้และทักษะการเขียนเอกสารสำหรับนักพัฒนาระบบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น UML,
Work Flow Diagram , Use Case Diagram

เอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
  3. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume)
  4. แฟ้มสะสมผลงาน (Porfolio) (ถ้ามี)
  5. หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
  6. ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
  7. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ไฟล์ .JPEG)
  8. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.ghbank.co.th  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  25 มีนาคม – 3 เมษายน   พ.ศ. 2562  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^