งานราชการล่าสุด

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งต่างๆ 114 อัตรา

25 ม.ค. 2562 เวลา 17:14 น. 116,506 ครั้ง
Advertisement

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งต่างๆ 114 อัตรา


Advertisement
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมท่าอากาศยาน  จำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 114 อัตรา
สังกัดและตำแหน่งที่รับสมัคร
1) ท่าอากาศยานกระบี่
1.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
1.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
1.3) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
1.4) ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

2) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
2.1) ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
2.2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
2.3) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
2.4) ตำแหน่งพนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
2.5) ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท 

3) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
3.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
3.2) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
3.3) ตำแหน่งช่างเทคนิค บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
3.4) ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

4) ท่าอากาศยานหัวหิน
4.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
4.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
4.3) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
4.4) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

5) ท่าอากาศยานชุมพร
ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

6) ท่าอากาศยานตรัง 
6.1) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
6.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
6.3) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

7) ท่าอากาศยานระนอง
7.1) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
7.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

8) ท่าอากาศยานนราธิวาส 
ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

9) ท่าอากาศยานขอนแก่น
9.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
9.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
9.3) ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
9.4) ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
9.5) ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

10) ท่าอากาศยานนครพนม
10.1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
10.2) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

11) ท่าอากาศยานเลย
11.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
11.2) ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
11.3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

12) ท่าอากาศยานสกลนคร
12.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
12.2) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
12.3) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

13) ท่าอากาศยานนครราชสีมา
13.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
13.2) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
Advertisement
 

14) ท่าอากาศยานอุดรธานี
14.1) ตำแหน่งวิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
14.2) ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
14.3) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
14.4) ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
14.5) ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
14.6) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
14.7) ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

15) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
15.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
15.2) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
15.3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

16) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน   บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

17) ท่าอากาศยานน่านนคร
ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

18) ท่าอากาศยานปาย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

19) ท่าอากาศยานพิษณุโลก
19.1) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
19.2) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
19.3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

20) ท่าอากาศยานแม่สอด
20.1) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
20.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
20.3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
20.4) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
20.5) ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
20.6) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท

21) ท่าอากาศยานแพร่
21.1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
21.2) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

22) ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
22.1) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
22.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
22.3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
22.4) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

23) ท่าอากาศยานลำปาง
23.1) ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
23.2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  ผ่านเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2562  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร 
รายละเอียดตำแหน่ง

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^