งานราชการล่าสุด

ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอก บรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม 2562

14 ม.ค. 2562 เวลา 11:07 น. 8,431 ครั้ง
Advertisement

ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอก บรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม 2562


Advertisement
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร
1.วิศวกร (โยธา) (เกรด 5-8)ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษาฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเท่า
-อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
-สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AUTOCAD ได้
-ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ขึ้นไป
-สามารถออกแบบโครงสร้าง วางแผน และควบคุมงานก่อสร้างอาคารได้
-สามารถดำเนินการถอดแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลาง โดยละเอียดได้

2.สถาปนิก (เกรด 5-8)ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษาฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-คุณวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือเทียบเท่า
-อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
-สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AUTOCAD ได้
-มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยวาดรูปหรือออกแบบ เช่น SketchUp, 3DMax เป็นต้น
-ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ระดับภาคีสถาปนิก ขึ้นไป
-สามารถออกแบบ วางแผน และควบคุมงานก่อสร้างอาคารได้
-สามารถดำเนินการถอดแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลาง โดยละเอียดได้

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^