งานราชการล่าสุด

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2561

20 ธ.ค. 2561 เวลา 12:38 น. 45,717 ครั้ง
Advertisement

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2561


Advertisement
ธนาคารออมสิน มีสถานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย เน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีรูปแบบของสินเชื่อและชนิดการฝากเงินรายย่อยมากมาย อีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน โครงการธนาคารเพื่อประชาชน
ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน
โดยทาง ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2561
ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ
เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง ดังนี้
 
    1. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และ
        ธนาคารออมสินภาค 1-18
    2. ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ
    3. ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ 
        ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
    4. ตำแหน่งลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
        (ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างภาพ และช่างศิลป์)
    5. ตำแหน่งลูกจ้าง (คนพิการ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และ
        ธนาคารออมสินภาค 1-18
    6. ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน
        สำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ                   
    7. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง 
 
โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตอนนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- ลูกจ้างขับรถยนต์  จำนวน 180 อัตรา
ช่วงเวลาที่เปิดรับ  ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2561
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด 
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ 
ไม่ต่ำกว่านี้ 
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 
6. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน

หมายเหตุ :
  • ทางเว็บไซต์คือสื่อกลางในการให้ข้อมูลในการเปิดรับสมัคร อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครที่ยังไม่อัพเดท หากท่านประสงค์จะสมัครงานธนาคารออมสิน โปรดเช็ครายละเอียดอีกครั้งที่เว็บไซต์ https://job.gsb.or.th
  • หรือสอบถามเพิ่มเติม ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2 , 030221

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^