งานราชการล่าสุด

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์

05 เม.ย. 2563 เวลา 12:15 น. 52,493 ครั้ง
Advertisement

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์


Advertisement
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด บริษัทที่ดำเนินธุรกิจคมนาคมขนส่งซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และเอกชน โดยบริษัทแห่งนี้เป็นคู่สัมปทานกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ
 • ตำแหน่งงานในโพสนี้อัพเดทวันที่ 5 เมษายน 2563 และเป็นเพียงรายละเอียดยย่อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โปรดเช็ครายละเอียดได้ที่  https://recruitment.bemplc.co.th
 • หรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่ (66) 354 2000 ต่อ 183101-6 หรือ recruitment@bankkokmeteo.co.th
 • และหากต้องการสมัครในตำแหน่งต่างๆ โปรดสมัครได้ที่ https://recruitment.bemplc.co.th

1.วิศวกรโยธา(ซ่อมบำรุง)1อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2563
 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) โยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ คำนวนโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , Auto CAD และภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้)
2.เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ (ส่วนกลาง)1อัตรา ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2563
 • เพศชาย /หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความสามารถในการจัดการ ด้านอุปกรณ์ โปรแกรม และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย  รวมถึงการสนับสนุนผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติพื้นฐาน เช่น Windows  7, Windows 10, windows 2008 Server เป็นต้น
 • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
 • สามารถปฎิบัติงานตามเส้นรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้
3. เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน (Data Analyst) 1 อัตรา  ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี Microsoft .Net framework, Java, Python, R ได้
 • มีความเชี่ยวชาญในภาษา SQL
 • มีความเข้าใจ ETL Process และการออกแบบ Data warehouse หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล Database Tools เช่น Microsoft SQL Server, Oracle ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือในการจัดเตรียมข้อมูล Data Management Tools เช่น SSIS ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 • มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

4.วิศวกรโยธา(ซ่อมบำรุง) 1 อัตรา  ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) โยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ คำนวนโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , Auto CAD และภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

5.พนักงานรักษาความสะอาดทางและดูแลสวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/05/07
 • ชาย  อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการสวน, ภูมิทัศน์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านงานดูแลสวน สนามหญ้า ภูมิทัศน์ 
 • สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่ประเภทที่ 1 
 • พร้อมทำงานเข้ากะ

6.ช่างโยธา-ก่อสร้าง 5 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 25 -45 ปี
 • วุฒิ ปวช - ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างสำรวจ, โยธา
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงถนน หรืออาคาร
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถทำงานเข้ากะได้

7.พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 10 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 • เพศชาย /หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากมีที่พักอยู่บริเวณ บางซื่อ บางพลัด ราชพฤกษ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.พนักงานชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 4 อัตรา  ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 •  เพศชาย อายุตั้งแต่ 22ปีขึ้นไป
 •  วุฒิปวช. สาขาช่างยนต์
 •  สามารถเข้ากะได้
 • ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่รถยนต์


9.หัวหน้าส่วน วางแผนและพัฒนา 1 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 •  ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน, บัญชี,การเงิน, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 •  มีประสบการณ์ด้าน การเงิน การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
 •  ความสามารถในการจัดทำและปรับปรุงแบบจำลองทางการเงินของโครงการทางพิเศษ
 •  ความสามารถในการวิเคราะห์ตรวจสอบต้นทุนและผลประกอบการของโครงการทางพิเศษ
 •  ความสามารถในการศึกษาและรายงานความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการทางพิเศษ

10.เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 • เพศชาย /หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความสามารถในการจัดการ ด้านอุปกรณ์ โปรแกรม และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย  รวมถึงการสนับสนุนผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติพื้นฐาน เช่น Windows  7, Windows 10, windows 2008 Server เป็นต้น
 • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
 • สามารถปฎิบัติงานตามเส้นรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้

11.ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีม่วง) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 • เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง 
 • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน มาแสดงเป็นหลักฐานในการสมัคร
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  ในงานซ่อมบำรุง  ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

12.เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีม่วง 1) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 • เพศชาย อายุ  23- 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี  ช่างเทคนิค/อุตสาหกรรม/วิทยาศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุง หรือช่างประจำอาคาร หรือธุรการประสานงาน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office   
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

13.เลขานุการ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 • เพศหญิง อายุ  24- 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  ศิลปศาสตร์  สังคมศาสตร์  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการ หรือมีประสบการณ์ด้านงานธุรการไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์

14.ช่างเทคนิค ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 • เพศชาย อายุ  22- 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.  สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุง หรือช่างประจำอาคาร หรือธุรการประสานงาน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

15.วิศวกร ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการวางแผนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ (มีคะแนน TOEIC )
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

16.ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีน้ำเงิน 1) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 • เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง 
 • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน มาแสดงเป็นหลักฐานในการสมัคร
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  ในงานซ่อมบำรุง  ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

17.พนักงานขับรถบรรทุก 1 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 • ชาย  อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.3ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุก 2 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่2 
 • พร้อมทำงานเข้ากะ
 • สมัครงาน

18.พนักงานขับรถกระเช้า 1 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 • ชาย  อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ม.3 - ม.6 หรือเทียบเท่า สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างไฟ, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในการขับรถกระเช้า 1 ปีขึ้นไป 
 • พร้อมทำงานเข้ากะ

19.พนักงานบัญชี 1 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 • Male or Female Age 22-30 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting or higher
 • At least 2 years working experience in accounting
 • Knowledge of accounting software “SAP” will be advantaged
 • Willing and eager to learn new assignment
 • Good knowledge of accounting standard and taxation
 • Good command in English
 • Strongly self-driven and motivated
 • Proficient in data entry and management
 • Work well with different group of people, accurate, organize and detail oriented
 • Able to work under pressure and handling multi tasks in very dynamic environment

20.หัวหน้าส่วนนิติการและกำกับดูแล 1 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 •  เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
 •  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
 •  มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการบริษัท งานกำกับดูแล
 •  มีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ย่อความ และทักษะทางคอมพิวเตอร์
 •  มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 •  มีความรู้และความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 •  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
 •  มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

21.พนักงานขับรถ 3 อัตรา ปิดรับสมัคร : 2020/04/30
 • เพศชาย อายุ  25-45 ปี
 • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ในงานขับรถอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทำงาน และชอบงานบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้อื่น
 • ใจเย็น สุภาพ ซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
หากต้องการสมัครในตำแหน่งต่างๆ โปรดสมัครได้ที่ https://recruitment.bemplc.co.th/Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^