งานราชการล่าสุด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 8 อัตรา

09 ธ.ค. 2561 เวลา 21:03 น. 1,627 ครั้ง
Advertisement

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  8 อัตรา


Advertisement
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  8 อัตรา 
1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ/ศึกษาศาสตร์: ชีววิทยา
- ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์/ศึกษาศาสตร์ : ฟิสิกส์ หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า
- ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพ หรือสาขาจุลชีววิทยา ซึ่งต้องผ่านการเรียนวิชาปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์มาก่อน
- ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และมีใบประกอบวิชาชีพ
- ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาธารณสุขศาสตร์ หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
- ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร
ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^