งานราชการล่าสุด

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษา 43 อัตรา

02 ธ.ค. 2561 เวลา 16:46 น. 3,754 ครั้ง
Advertisement

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้   รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษา 43 อัตรา


Advertisement
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้   รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษา 43 อัตรา
รายละเอียด
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษา สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน 43 อัตรา โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ 9 ตำแหน่ง
2.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
3.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 33 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ
ได้รับประกาศนียบัตรชิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
2.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์
3.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

การรับสมัครคัดเลือก
สมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 4-10 ธันวาคม 2561 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^