งานราชการล่าสุด

​กรมทหารพรานที่44 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน 40 อัตรา

10 พ.ย. 2561 เวลา 15:54 น. 2,127 ครั้ง
Advertisement

​กรมทหารพรานที่44 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน 40 อัตรา


Advertisement
กรมทหารพรานที่44 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน สังกัด กรมทหารพรานที่ 44
คุณสมบัติ
ทหารกองหนุน
• ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 30 ปี
• มีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป
• สำเร็จการศึกษามัธยมตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
• ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดี
• พิจารณาความสามารถพิเศษ นักกีฬา/คอมพิวเตอร์/ช่างสาขาต่างๆ ฯลฯ

หลักฐานการรับสมัคร
• สำเนาบัตรประชาชนตนเอง บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ
• สำเนาวุฒิการศึกษา(มัธยมศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) จำนวน 2 ฉบับ
• สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สด.8 จำนวน 2 ฉบับ
• รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
• เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
• ใบสำคัญรับรองแพทย์ (รพ.ทหาร/รพ.รัฐ) เท่านั้น

ไม่รับสมัครกรณีตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ครบถ้วน

กำหนดการรับสมัคร
• รับสมัครวันที่ 10 - 13 พ.ย.61
• โดยให้มารายงานตัวพร้อมเอกสาร และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ 13 พ.ย.61 ก่อนเวลา 08.00 น.
• สถานที่รับสมัครและทดสอบร่างกาย ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 บ้านป่าหวายทราย ม.2 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
•ฝ่ายกำลังพล กรม ทพ.44 091-8486139
•บก.ฉก.ทพ.44 073-419526-7

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^