งานราชการล่าสุด

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 56 อัตรา

06 พ.ย. 2561 เวลา 22:30 น. 2,578 ครั้ง
Advertisement

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  56 อัตรา


Advertisement
ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 56 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล) ตามรายละเอียดตำแหน่ง ดังนี้



วัน เวลา และสถานที่รับสมัครการคัดเลือก
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อ ขอใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ 


ประกาศรับสมัคร

ประกาศสอบพนักงานจ้างฯ.pdf.pdf [ขนาดไฟล์ : 109.84 KB.]
คุณสมบัติ พนักงานจ้างตามภารกิจ.pdf.pdf [ขนาดไฟล์ : 63.05 KB.]
คุณสมบัติพนักงานจ้างทั่วไป.pdf.pdf [ขนาดไฟล์ : 75.46 KB.]

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^