งานราชการล่าสุด

อบจ.ปทุมธานี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง 43 อัตรา

03 พ.ย. 2561 เวลา 16:39 น. 8,948 ครั้ง
Advertisement

อบจ.ปทุมธานี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง 43 อัตรา


Advertisement
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ทั้งสิ้น 43 อัตรา ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 31 อัตรา
1) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
6) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
7) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
8) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
9) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกประติมากรรม จำนวน 1 อัตรา
10) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
11) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
12) ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
13) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
14) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
15) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
16) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
17) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
18) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 อัตรา
19) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
20) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
21) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา
22) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ขับรถบัส) จำนวน 2 อัตรา
23) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 อัตรา
1) ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
2) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 4 อัตรา
3) ตำแหน่งภารโรง จำนวน 4 อัตรา

*** หมายเหตุ : สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและไม่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามตำแหน่งที่ระบุในประกาศนี้ ***

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๔) ถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดการ รับสมัครดูได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^