งานราชการล่าสุด

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 477 อัตรา เปิดรับสมัคร 6-19 พ.ย.61

30 ต.ค. 2561 เวลา 18:56 น. 57,578 ครั้ง
Advertisement

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 477 อัตรา เปิดรับสมัคร 6-19 พ.ย.61


Advertisement
กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 477 อัตรา เปิดรับสมัคร 6-19 พ.ย.61
ประกาศ กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 477 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2561 
รายละเอียด
ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติการ
1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  60 อัตรา
2.พนักงานปกครอง  8 อัตรา
3.พนักงานเทศกิจ 1  อัตรา
4.เจ้าพนักงานพัสดุ 18  อัตรา
5.นายช่างสำราวจ 35 อัตรา
6.เจ้าพนักงานการเกษตร 25  อัตรา
7.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 6 อัตรา
8.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 20 อัตรา
9.นายช่างเครื่องกล 9  อัตรา
10.นายช่างเทคนิค 6  อัตรา
11.เจ้าพนักงานสื่อสาร 3  อัตรา
12.นักโภชนาการ 3  อัตรา
13.เจ้าพนักงานห้องสมุด 8  อัตรา
14.เจ้าพนักงานสถิติ 1  อัตรา
15.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์  2  อัตรา
16.นายช่างศิลป์  2 อัตรา
17.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  1 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ

1.เจ้าพนักงานเทศกิจ  5  อัตรา
2.เจ้าพนักงานปกครอง  10  อัตรา
3.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 25 อัตรา
4.นิติกร  8 อัตรา
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 14 อัตรา
6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์  5  อัตรา
7.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 15  อัตรา
8.นักวิชาการเกษตร  8  อัตรา
9.นักประชาสัมพันธ์  16  อัตรา
10.นักวิชาการเงินและบัญชี 18  อัตรา
11.นักวิชาการศึกษา 9  อัตรา
12.นักสังคมสงเคราะห์  25 อัตรา
13.นักจัดเก็บรายได้  6  อัตรา
14.นักวิชาการตรวจสอบภายใน  2  อัตรา
15.นักวิชาการพัสดุ  6 อัตรา
16.นักวิชาการสุขาภิบาล 30 อัตรา
17.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  2 อัตรา
18.วิศวกรโฌยธา  25 อัตรา
19.นักโภชนาการ  6 อัตรา
20.สถาปนิค  5 อัตรา
21.นักวิชาการสถิติ  4 อัตรา
22.บรรณารักา  2 อัตรา
23.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  5 อัตรา
24.นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3 อัตรา
25.นักวิชาการวัฒนธรรม  3  อัตรา
26.นักวิชาการศูนย์เยาวชน  3 อัตรา
27.นักพัฒนาการกีฬา  1 อัตรา
28.นักวิชาการศูนย์เยาวชน  (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) 6 อัตรา   
29.นักวิชาการศูนย์เยาวชน  (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) 1 อัตรา  
30.นักจัดการงานรักษาความสะอาด 1 อัตรา
 
การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2561
-ไม่ต้องผ่าน ภาค ก

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^