งานราชการล่าสุด

กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 8-16 พฤศจิกายน 2561

18 ต.ค. 2561 เวลา 21:31 น. 25,953 ครั้ง
Advertisement

กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 8-16 พฤศจิกายน 2561


Advertisement
กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 8-16 พฤศจิกายน 2561
กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา
โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้
1.ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 11,280 บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
2.ช่างปะปา กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 11,280 บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ที่แนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 โทร 053-281012 - 15

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร
-ไฟล์แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^