งานราชการล่าสุด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบ 5,200 อัตรา

18 ต.ค. 2561 เวลา 15:59 น. 20,707 ครั้ง
Advertisement

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบ 5,200 อัตรา


Advertisement
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา
 1. ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) จำนวน 400 อัตรา
 2. ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) จำนวน 300 อัตรา
 3. ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) จำนวน 400 อัตรา
 4. ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) จำนวน 400 อัตรา
 5. ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) จำนวน 300 อัตรา
 6. ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) จำนวน 400 อัตรา
 7. ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) จำนวน 300 อัตรา
 8. ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) จำนวน 200 อัตรา
 9. ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) จำนวน 500 อัตรา
 10. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 700 อัตรา
 11. กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จำนวน 1000 อัตรา
 12. สำนักงานขนส่งกำลังบำรุง จำนวน 30 อัตรา
 13. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จำนวน 200 อัตรา
 14. กองบัญชาการศึกษา จำนวน 25 อัตรา
 15. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 15 อัตรา
 16. กองบินตำรวจ จำนวน 30 อัตรา
 
 
กำหนดการมีดังนี้
1. ออกประกาศรับสมัครฯ click      25 – 29 ต.ค.61
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง http://www.policeadmission.org/      30 ต.ค. – 6 พ.ย.61
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน      19 พ.ย.61
4. สอบข้อเขียน      วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน      4 ธ.ค.61
6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย      7 – 27 ธ.ค.61
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)      7 ม.ค.62
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง      28 ม.ค.62
9. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ      1 ก.พ.62
 
คุณสมบัติ
- เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
- อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
- ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^