งานราชการล่าสุด

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 149 อัตรา

12 ต.ค. 2561 เวลา 12:42 น. 22,002 ครั้ง
Advertisement

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 149 อัตรา


Advertisement
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 149 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2561
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครงาน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 149 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
 1. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4-5 (โยธา)  จำนวน 30 อัตรา
 2. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)  จำนวน 5 อัตรา
 3. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 4 อัตรา 
 4. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 9 อัตรา 
 5. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4-5 (คอมพิวเตอร์)  จำนวน 4 อัตรา 
 6. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4-5 (โยธา/ขนส่ง)  จำนวน 6 อัตรา 
 7. ตำแหน่งสถาปนิก ระดับ 4  จำนวน 1 อัตรา 
 8. ตำแหน่งพนักงานวิทยาศษสตร์ ระดับ 5  จำนวน 1 อัตรา 
 9. ตำแหน่งพนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา 
 10. ตำแหน่งเศรษฐกร ระดับ 5  จำนวน 1 อัตรา 
 11. ตำแหน่งพนักงานบัญชี ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา
 12. ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา 
 13. ตำแหน่งพนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4  จำนวน 1 อัตรา 
 14. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4  จำนวน 3 อัตรา 
 15. ตำแหน่งพนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4-5  จำนวน 11 อัตรา 
 16. ตำแหน่งพนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 5  จำนวน 2 อัตรา
 17. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 จำนวน 10 อัตรา 
 18. ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา 
 19. ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านบัญชีการเงิน)  จำนวน 1 อัตรา 
 20. ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 4  จำนวน 2 อัตรา 
 21. ตำแหน่งนิติกร ระดับ 4  จำนวน 12 อัตรา 
 22. ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา 
 23. ตำแหน่งพนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 จำนวน 8 อัตรา 
 24. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4-5 จำนวน 26 อัตรา 
 25. ตำแหน่งพนักงานรักษาเขตทาง ระดับ 4  จำนวน 1 อัตรา 
 26. ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4  จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 -29 ตุลาคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.mrta.co.th/ หัวข้อ "สมัครงาน online"


รายละเอียดเพิ่มเติม
-เอกสารไฟล์แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^