งานราชการล่าสุด

(ปวช.) ขึ้นไป สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครธุรการโรงเรียน 54 อัตรา สมัคร18-24ต.ค.2561

12 ต.ค. 2561 เวลา 08:55 น. 5,259 ครั้ง
Advertisement

(ปวช.) ขึ้นไป สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครธุรการโรงเรียน 54 อัตรา สมัคร18-24ต.ค.2561


Advertisement
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2


โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จำนวน 54 อัตรา  อัตตราจ้าง เดือนละ 9,000.- บาท
โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
2) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
3) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
   (1) มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
   (2) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครร ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต 2 ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทรศัพท์  055-536-548 , 055-536-549

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^