งานราชการล่าสุด

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลรับสมัครพนักงานจ้างอายุ60ขึ้นไป 15 อัตรา

05 ต.ค. 2561 เวลา 21:49 น. 8,467 ครั้ง
Advertisement

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลรับสมัครพนักงานจ้างอายุ60ขึ้นไป  15 อัตรา


Advertisement
ด้วยสำนักงานประกันสังคมมีประกาศ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ปีที่ 2
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น 15 อัตรา ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
สังกัดสำนักงานประกันสังคมดังนี้
- สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (พระนคร) จานวน 1 อัตรา
- สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (ประชาชื่น) จานวน 1 อัตรา
- สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ดินแดง) จานวน 1 อัตรา
- สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (สีลม) จานวน 1 อัตรา
- สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (ท่าพระ) จานวน 1 อัตรา
- สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (บางแค) จานวน 1 อัตรา
- สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (บางขุนเทียน) จานวน 1 อัตรา
- สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 (ศรีนครินทร์) จานวน 1 อัตรา
- สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (นวมินทร์) จานวน 1 อัตรา
- สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 (มีนบุรี) จานวน 1 อัตรา
- สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 (ยานนาวา) จานวน 1 อัตรา
- สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 (อ่อนนุช) จานวน 1 อัตรา
- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี จานวน 1 อัตรา
- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี จานวน 1 อัตรา
- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 1 อัตรา

ค่าจ้าง
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท/เดือน ปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ (กรณีเริ่มปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวันเฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน)

กำรรับสมัคร
วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 - 12 ตุลาคม 2561 ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอานวยการ ชั้น 4 เลขที่ 88/28 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สานักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 0 2956 2133 – 34

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร
ประกาศรับสมัครและใบสมัคร
ร่างโครงการ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^