งานราชการล่าสุด

สภากาชาดไทย รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 54 อัตรา

08 ก.ย. 2561 เวลา 23:04 น. 30,457 ครั้ง
Advertisement

สภากาชาดไทย รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 54 อัตรา


Advertisement
สภากาชาดไทย รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 54 อัตรา
ประกาศ สภากาชาดไทย รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย จำนวน 54 อัตรา

โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ รวมจำนวน 54 อัตรา ดังนี้
1 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายตรวจสอบ 2 สำนักงานตรวจสอบ
2 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายตรวจสอบ 4 สำนักงานตรวจสอบ
3 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายบริหารและพัฒนางานตรวจสอบ
4 หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 จำนวน 1 อัตรา
5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา
6 นายแพทย์4-6 จำนวน 1 อัตรา
7 นายแพทย์4-6 จำนวน 1 อัตรา
8 เภสัชกร 3-6 จำนวน 1 อัตรา
9 เภสัชกร 3-6 จำนวน 1 อัตรา
10 นักอรรถบำบัด 3-5 จำนวน 1 อัตรา
11 วิทยาจารย์3-5 จำนวน 1 อัตรา
12 พยาบาล 3-5 จำนวน 1 อัตรา
13 พยาบาล 3-5 จำนวน 2 อัตรา
14 พยาบาล 3-5 จำนวน 1 อัตรา
15 นักเทคนิคการแพทย์3-5 /นักวิทยาศาสตร์การแพทย์3-5 จำนวน 1 อัตรา

16 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี3-5 จำนวน 3 อัตรา
17 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์3-5 จำนวน 1 อัตรา
18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา
19 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา
20 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา
21 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา
22 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
23 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 2 อัตรา
24 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
25 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี1-4 จำนวน 1 อัตรา
26 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 จำนวน 2 อัตรา
27 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 จำนวน 1 อัตรา
28 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 จำนวน 1 อัตรา
29 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 จำนวน 1 อัตรา
30 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 จำนวน 2 อัตรา
31 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 จำนวน 1 อัตรา
32 เจ้าหน้าที่รีดพิษงู1-4 จำนวน 2 อัตรา
33 นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 2 อัตรา
34 นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 1 อัตรา
35 นายช่างไฟฟ้า 1-4 จำนวน 1 อัตรา
36 นายช่างเทคนิค 1-4 จำนวน 1 อัตรา
37 ผู้ช่วยทันตแพทย์1-4 จำนวน 1 อัตรา
38 พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
39 นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
40 นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
41 นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
42 พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
43 พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
44 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
45 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) จำนวน 2 อัตรา
46 พนักงานท าความสะอาด (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
47 ช่าง (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ jobtrc.redcross.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์แนบ 1
- ไฟล์แนบ 2

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^