งานราชการล่าสุด

เงินเดือน 28,500 บาท + ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ปิดรับสมัคร 9 กันยายน 2561

21 ส.ค. 2561 เวลา 13:58 น. 30,007 ครั้ง

เงินเดือน  28,500 บาท + ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ปิดรับสมัคร 9 กันยายน 2561นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนบริหารความเสี่ยงภาพรวม ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
(ปิดรับสมัคร วันที่ 9 กันยายน 2561)
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงสำคัญขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินพันธกิจของ ธปท. และจัดทำ Risk Profile ขององค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) รวมทั้งความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงิน
ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายใน / ภายนอกองค์กรที่จะกระทบต่อ Risk Profile รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงการติดตามและประเมินประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะด้านเศรษฐกิจ การเงิน และสถาบันการเงินทั้ง ใน/ นอกประเทศ ในภาพรวม เพื่อนำมาใช้ประกอบการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
ศึกษาและพัฒนาปรับปรุงกรอบ แนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ทันสมัยและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน, การธนาคารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไประยะเวลาศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี)ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์/วิจัยด้านเศรษฐกิจการเงิน หรือสถาบันการเงิน หรือตลาดการเงิน หรือการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยตนเอง
การทดสอบ
สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง : ประมาณการวันที่ 13 ก.ย. 2561 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศวันที่สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นทาง Email เป็นลำดับถัดไป
สอบจิตวิทยา (Online Test) และสอบสัมภาษณ์ (ปลายเดือนกันยายน 2561)
ขั้นตอนดำเนินการ
1. รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
2 ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
3. ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
4. โปรดกรอกข้อมูลการสมัครงานให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งใบสมัครงาน ทั้งนี้ ถึงแม้ผู้สมัครจะแนบ Resume แล้ว แต่ต้องกรอก ใบสมัครงาน ของ ธปท. ให้ครบถ้วนเช่นกัน
5. ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
6. การเข้ามาร่วมกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอน โปรดแต่งกายสุภาพ
7. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2356-7581 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th หรือ kansinej@bot.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bot.or.th/app/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 620 อัตรา


สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 33 อัตรา


กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 175 อัตรา


ประกาศผลสอบ ก.พ.(ภาค ก) 2566 ตรวจสอบผลคะแนน


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^