งานราชการล่าสุด

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา(27-31ส.ค.61)

20 ส.ค. 2561 เวลา 20:59 น. 8,482 ครั้ง
Advertisement

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา(27-31ส.ค.61)


Advertisement
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
ตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
-. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
-. มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
-. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
 
2.ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง
เงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
ตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
-. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.ศ.3) หรือเทียบเท่า 
-. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
-. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการ ใช้งานพิวเตอร์พื้นฐาน 
 
3.ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง
เงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
ตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.3 หรือ ม.ศ.3) หรือเทียบเท่า 
-. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการ 
 
4.ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง
เงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
ตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.3 หรือ ม.ศ.3) หรือเทียบเท่า 
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการ ปฎิบัติงานในหน้าที่ 
 
5.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
ตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- มีความรู้และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- มีทักษะในการประสานความร่วมมือในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
6.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
ตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- มีทักษะในการประสานความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน 
- มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint 
- สามารถออกแบบและจัดทำ Infographic ได้ 
 
7.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
เงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
ตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจการตลาด การเงินและการธนาคาร หรือ เลขานุการ 
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและ บัญชีจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
- มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
 
8.ตำแหน่ง : พยาบาล
เงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
-ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 
โดยเปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^