งานราชการล่าสุด

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

29 มิ.ย. 2561 เวลา 08:20 น. 7,057 ครั้ง

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยนำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
(ปิดรับสมัคร วันที่ 13 กรกฎาคม 2561)
ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ตรวจตราดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่โดยรอบ ธปท. ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ดูแลจัดการจราจร ตรวจตรา และควบคุมการผ่านเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ในพื้นที่ ธปท. ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยการขนส่งธนบัตร และทรัพย์สินมีค่า รวมทั้งงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยจัดจ้างจากภายนอก (Contract Out ) ในงานที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย สถานที่ และทรัพย์สิน
ปฏิบัติงานดูแลรักษาระบบอุปกรณ์ช่วยด้านการรักษาความปลอดภัย ในห้องควบคุมงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งเฝ้าตรวจ และติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านธุรการ และกำลังพล เช่น การจัดเวรรักษาการณ์ ครุภัณฑ์ส่วนกลางการเบิกจ่ายทางด้านการเงิน การบันทึกเวลามาทำงาน ฯลฯ
ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 170 เซนติเมตร เส้นรอบเอวไม่เกิน 85 ซม.
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หรือนักเรียนจ่าทหารเรือ หรือนักเรียนจ่าทหารอากาศ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
มีความสามารถในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
เป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ และรับราชการต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีวินัย รักษาความลับได้ดี มีประวัติเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ และไม่ขัดต่อระบบการรักษาความปลอดภัย
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง และสามารถปรับตัวได้ดี
มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รักษาการณ์สลับหมุนเวียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และว่ายน้ำได้
การทดสอบ
1 สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่งงาน (กลางเดือนกรกฎาคม 2561)
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป - เป็นการทดสอบ ทักษะ / ความเข้าใจ / เชาว์ปัญญา / ตรรกะ / ความรู้ทางภาษา / ความรู้ทั่วไป /สถานการณ์ปัจจุบันต่างๆ และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
วิชาความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่รักษาความปลอดภัย - เป็นการทดสอบพื้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ/คำสั่งของทางราชการในส่วนของการรักษาความปลอดภัยเอกสาร/สถานที่/การประชุมลับ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัย/การป้องกันภัยต่างๆ เช่น วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย วัตถุที่ใช้ในการก่อวินาศกรรม เป็นต้น
การสอบภาคปฏิบัติ - เป็นการทดสอบความสามารถและความพร้อมของสมรรถภาพร่างกาย ในระดับพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ การวิ่งระยะ 1,000 เมตร/ภายใน 4 นาที การยึดพื้น/อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง และการว่ายน้ำระยะ 50 เมตร/ไม่จับเวลา
2 สอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครต้องได้คะแนนภาคข้อเขียน และภาคปฏิบัติผ่านตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
14,800 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณขนิษฐา ทรงงาม โทร 0-2356-7968 (รายละเอียดลักษณะงาน)
คุณสหชัย เกตุบำรุงพร โทร. 0-2283-5549

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^