งานราชการล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

23 เม.ย. 2561 เวลา 12:41 น. 5,766 ครั้ง
Advertisement

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป


Advertisement
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 
1.ตำแหน่ง : นักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อัตราเงินเดือน : 21,0000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรองประสบการณ์) 
3. มีประสบการณ์ทำงานวิจัยทางด้านพลังงานชีวมวลหรือวัสดุพลังงาน 
4. มีบทความวิจัยด้านพลังงานชีวมวลหรือวัสดุพลังงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ 
5. มีความเชี่ยวชาญในการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา และกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 
6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 
2.ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อัตราเงินเดือน : 18,0000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา 
2. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรองประสบการณ์) 
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต 
และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา 
 
3.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อัตราเงินเดือน : 18,0000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา 
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) 
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา 
 
4.ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อัตราเงินเดือน : 18,0000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงิน การบัญชี) 
2.มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
3.มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี 
4.มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี และการตรวจสอบบัญชี 
5.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร สามารถถ่ายทอดและนำเสนองานได้ดี
 
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^