งานราชการล่าสุด

วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงาน 29 อัตรา รับสมัคร 2-16มี.ค.61

02 มี.ค. 2561 เวลา 12:42 น. 10,280 ครั้ง
Advertisement

วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงาน 29 อัตรา รับสมัคร 2-16มี.ค.61


Advertisement
วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงาน 29 อัตรา รับสมัคร 2-16มี.ค.61
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 1/2561)  
1.ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 11400 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.6 หรือ ปวช.
รายละเอียดวุฒิ :
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
- มีความรู้ความสามารถด้านงานบริการ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น ส่งเอกสารภายในสำนักงาน บริการจัดเลี้ยง และจัดสถานที่ เป็นต้น 
 
2.ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาสารสนเทศศึกษา หรือสาขาการจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) 
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 
3.ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 
-มีความรู้ความสามารถในวิชาการเขียนคำสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 
-มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
 
4.ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 
5.ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 
6.ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
-มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 
วิธีการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
 

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^