งานราชการล่าสุด

สถานีโทรทัศน์ ThaipBS รับสมัคร IT Auditor ผู้ตรวจสอบภายใน (ระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร)

29 ม.ค. 2561 เวลา 20:13 น. 6,004 ครั้ง

สถานีโทรทัศน์ ThaipBS รับสมัคร IT Auditor ผู้ตรวจสอบภายใน (ระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร)นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ผู้ตรวจสอบภายใน (ระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร) 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน
ประเมิน และติดตามการควบคุมภายใน การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทั่วไป และการควบคุมเฉพาะระบบงาน เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุม และประมวลผล ให้มีความถูกต้องมากขึ้น
ประสานงานกับหน่วยงาน ผู้ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิธีการควบคุมภายใน การสอบทานความถูกต้องของระบบงาน ระบบข้อมูล และติดตามผล
เสนอแนะให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบหรือมาตรฐานระบบงานสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูล และพัฒนาระบบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ และตามความต้องการของผู้บริหาร
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการรวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศตามแต่กรณี
รายงานผลการตรวจสอบ การควบคุมภายในของหน่วยงานผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และนำเสนอข้อควรปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
เชิญบุคคลใดๆ มาให้ข้อมูลและแสดงเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามค้นหาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในองค์การ
รายงานผลการตรวจสอบกรณีพบว่า มีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบัติขององค์การ
คุณสมบัติทั่วไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
สามารถตรวจสอบภายในเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการองค์กร
สามารถวางแผน กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบพิเศษทางวิชาชีพ แก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัติงานทั่วไป และจัดทำรายงานการตรวจสอบ
สามารถให้คำปรึกษา เสนอแนะทางเลือกต่างๆ ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา หรือการพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบหรือใช้เครื่องมือหรือแนวทางในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และรักษาความลับ

ความรู้ความสามารถอื่นๆ
มีความรู้กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาลและการบริหารเชิงกลยุทธ์
มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
มีทักษะการใช้โปรแกรมในงาน และการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์
สามารถทำงานเป็นทีมได้ ให้คำปรึกษา แนะนำในงานได้เป็นอย่างดี
มีทักษะการสื่อสารที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร
เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


• สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก
www.thaipbs.or.th/JOB 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ : 02-790-2786  
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

เพิ่มเติม http://org.thaipbs.or.th/career/careercontent/1802

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา


ท่าอากาศยานไทย(AOT)เปิดรับสมัครพนักงาน 426 อัตรา ประจำปี 2567


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


สพฐ.กำหนดรับสมัครสอบบรรจุศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 75 อัตรากรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 263 อัตรา


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา


สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^