งานราชการล่าสุด

[วุฒิ. ม.3,ม.6 ] องค์การเภสัชกรรม​ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 110 อัตรา

23 ม.ค. 2561 เวลา 23:38 น. 10,068 ครั้ง
Advertisement

[วุฒิ. ม.3,ม.6 ] องค์การเภสัชกรรม​ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 110 อัตรา


Advertisement
องค์การเภสัชกรรม​ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 110  อัตรา
องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างไม่เกิน 30 กันยายน 2562 โดยวิธีคัดเลือก สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวนรวม 110 คน โดยมีวุฒิการศึกษาและสังกัดที่เปิดรับ ดังนี้


สถานที่ และวันเวลารับสมัคร
สำมารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.gpo.or.th>ข่าวและกิจกรรม>สมัครงาน>ดาวน์โหลด>ใบสมัคร โดยยื่นติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ แผนกงานบุคคล (รับสมัครงาน) องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มกรำคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่ำงเวลำ 08.00-16.00 น.
ขอทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.thหรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์หมำยเลข 02-203-8153


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^