งานราชการล่าสุด

(วฒิ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี / ป. โท ) กองทัพอากาศ เปิดสอบบบรจุบุคคลเข้ารับราชการ 655 อัตรา ด่วน !!!

11 ม.ค. 2561 เวลา 18:52 น. 75,859 ครั้ง
Advertisement

(วฒิ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี / ป. โท ) กองทัพอากาศ เปิดสอบบบรจุบุคคลเข้ารับราชการ 655 อัตรา ด่วน !!!


Advertisement
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2561
ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จานวน 665 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นวาที่เรืออากาศตรี) จานวน 88 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก ดังนี้
-คุณวุฒิปริญญาโท 9 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี 79 อัตรา
2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 577 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ข ดังนี้
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 21 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 368 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 87 อัตรา
- คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 101 อัตรา

วิธีการสมัครและการชำระค่าสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561  ถึง วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^