งานราชการล่าสุด

​กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 47 อัตรา ( 7-11 ส.ค.60)

03 ส.ค. 2560 เวลา 19:03 น. 20,192 ครั้ง
Advertisement

​กรมการแพทย์  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 47 อัตรา ( 7-11 ส.ค.60)


Advertisement
ประกาศ กรมการแพทย์  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 47 อัตรา ( 7-11 ส.ค.60)

กรมการแพทย์
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
จำนวน 47 อัตรา
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1.1.1 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
1.1.2 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.3 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.4 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.5 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.6 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.7 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สำนักยุทธศาสตร์) ปฏิบัติงานที่สำนักนิเทศระบบการแพทย์
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.8 ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
1.1.9 ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.10 ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.11 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)) 
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 3 ตำแหน่ง
1.1.12 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
(สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 3 ตำแหน่ง
1.1.13 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.14 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.15 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.16 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.17 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.18 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 3 ตำแหน่ง
1.1.19 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.20 ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.21 ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ 
(สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 3 ตำแหน่ง
1.1.22 ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.23 ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.24 ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.25 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.26 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 5 ตำแหน่ง
1.1.27 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
1.1.28 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.29 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี) 
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.30 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลสงฆ์)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
1.1.31 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก) 
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร  File แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel


 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^