งานราชการล่าสุด

​กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 47 อัตรา ( 7-11 ส.ค.60)

03 ส.ค. 2560 เวลา 19:03 น. 21,122 ครั้ง

​กรมการแพทย์  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 47 อัตรา ( 7-11 ส.ค.60)นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ประกาศ กรมการแพทย์  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 47 อัตรา ( 7-11 ส.ค.60)

กรมการแพทย์
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
จำนวน 47 อัตรา
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1.1.1 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
1.1.2 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.3 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.4 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.5 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.6 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.7 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สำนักยุทธศาสตร์) ปฏิบัติงานที่สำนักนิเทศระบบการแพทย์
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.8 ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
1.1.9 ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.10 ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.11 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)) 
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 3 ตำแหน่ง
1.1.12 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
(สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 3 ตำแหน่ง
1.1.13 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.14 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.15 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.16 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.17 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.18 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 3 ตำแหน่ง
1.1.19 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.20 ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.21 ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ 
(สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 3 ตำแหน่ง
1.1.22 ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.23 ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.24 ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.25 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.26 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 5 ตำแหน่ง
1.1.27 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
1.1.28 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.29 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี) 
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
1.1.30 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลสงฆ์)
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
1.1.31 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก) 
- จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร  File แนบ

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^