งานราชการล่าสุด

(เงินเดือน15,000-16,000บาท) กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 14 อัตรา (22มิ.ย.-14ก.ค.60)

15 มิ.ย. 2560 เวลา 14:10 น. 35,954 ครั้ง
Advertisement

(เงินเดือน15,000-16,000บาท) กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 14 อัตรา (22มิ.ย.-14ก.ค.60)


Advertisement

(เงินเดือน15,000-16,000บาท) กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 14 อัตรา (22มิ.ย.-14ก.ค.60)
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังนี้
1.ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1.1ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี

1.2ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
(1) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(2) สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา
(3) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา หรือ
(4) สาขาวิชาจิตวิทยา
และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามาถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี

1.3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหาร
ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ และ เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามา
ถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี

1.4 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี

1.5 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้
ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี

รวมจำนวน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. 

2.ตำแหน่งประเภททั่วไป
2.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

2.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ เป็นผู้ขึ้น
ทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นเทคนิค อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.

รวมจำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท 


ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร  File แนบ

ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

งานล่าสุด >>

^