งานราชการล่าสุด

โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

19 พ.ค. 2560 เวลา 22:50 น. 5,883 ครั้ง
Advertisement

โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม  รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา


Advertisement

ประกาศโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ด้วยโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากเงินนอกงบประมาณ เพื่อรับเข้าทำงานในตำแหน่ง ครูอัตราจ้างในโรงเรียน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างสาขาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559
1.ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
-เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูหละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูหละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
-ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นนบสมัครได้ ณ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร : ไฟล์แนบ


Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^