งานราชการล่าสุด

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ( รับสมัคร 12 - 28 เม.ย. 60 )

19 เม.ย. 2560 เวลา 21:04 น. 28,985 ครั้ง
Advertisement

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ( รับสมัคร 12 - 28 เม.ย. 60 )


Advertisement

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ( รับสมัคร 12 - 28 เม.ย. 60 )
ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา
1.พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน :    11400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ม.6 หรือ ปวช.
รายละเอียดวุฒิ :    
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 
2) มีความสามารถในการเดินเอกสารภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งบริการอาหาร และเครื่องดื่มในการประชุม 
3) มีความรับผิดชอบในการบริการได้เป็นอย่างดี 

2.นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน :    17500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :    สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ 
แรงงาน ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

3.นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน :    15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :    
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator 

4.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ
อัตราเงินเดือน :    15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :    
1.) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสถิติ 
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

5.เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน :    13285 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :    
1) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 
หลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น ทางการบัญชี 
ทางบริหารธุรกิจ 
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

6.    เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :    13285 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :    
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา 
2) มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ 
3) สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 


7.เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :    11400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวช.
รายละเอียดวุฒิ :    
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา 
2) มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ 
3) สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

โดยเปิดรับสมัคร :    วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร  File แนบ


Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^