งานราชการล่าสุด

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ 370 คน ตั้งแต่บัดนี้-5 พ.ค. 2560

18 เม.ย. 2560 เวลา 06:55 น. 47,536 ครั้ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ 370 คน ตั้งแต่บัดนี้-5 พ.ค. 2560นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

รับสมัครช่างเจาะน้ำบาดาล
เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” รุ่นที่ 22 จำนวน 370 คน

1.  การรับสมัคร
เปิดรับสมัครช่างเจาะน้ำบาดาลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” รุ่นที่ 22
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 จำนวน 370 คน ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถ Download ใบสมัคร และคำขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ./1) ในเว็บไซต์
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th “ข่าวสารน้ำบาดาล” (สมัครงาน/อบรม)


2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.3 อ่านและเขียนหนังสือไทยได้
2.4 เคยปฏิบัติงานเจาะน้ำบาดาลในหน้าที่ผู้ช่วยช่างเจาะน้ำบาดาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
มีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท ฯลฯ ผู้เป็นนายจ้าง (กรณีที่เป็นลูกจ้างบริษัทฯ) หรือสัญญาจ้างงานจากผู้ว่าจ้าง เป็นต้น 
สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ผ่านงานเจาะน้ำบาดาลและพัฒนาน้ำบาดาลมาแล้ว ต้องมีหนังสือรับรองผลงาน จากผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า
มาแสดง (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะออกหนังสือรับรองให้โดยมีเงื่อนไขห้ามนำไปใช้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในวันและเวลาราชการ)
2.5 ไม่วิกลจริต หรือร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
2.6 ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล เว้นแต่ระยะเวลาแห่งการถูกเพิกถอนได้ล่วงพ้น
ไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

 

3.  การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และคำขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัคร ดังนี้
3.1 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” รุ่นที่ 22
3.2 คำขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ./1)
3.3 เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ประกอบด้วย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
- ใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
- หลักฐานที่แสดงว่าเคยปฏิบัติงานเจาะน้ำบาดาล ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ตามข้อ 2.4)
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลฉบับเดิมที่สิ้นอายุแล้ว


4.  สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครยื่นใบสมัคร ณ สถานที่รับสมัคร ดังนี้
4.1 ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรม สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ชั้น 6 (อาคาร 1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
4.2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด
4.3 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 - 12
4.4 สมัครทางไปรษณีย์ (ems) โดยส่งใบสมัครไปที่ ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรมฯ
(ตามที่อยู่ข้างต้น)
4.5 สมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยส่งใบสมัครไปที่ technic_train@dgr.mail.go.th 
(แล้วส่งใบสมัครและคำขอรับหนังสือรับรอง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ (ต้นฉบับ) ไปที่ส่วนปฏิบัติการ
ด้านเทคนิคและฝึกอบรม สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โดยด่วน)


5.  วัน และสถานที่ฝึกอบรม
จัดฝึกอบรมในพื้นที่ทุกภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1  ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 3 - 8 กรกฎาคม 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 2  ภาคใต้ วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 3  ภาคเหนือ วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 - 7 กันยายน 2560 จังหวัดอุดรธานี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุฯ(นสต.) 5,000 อัตรา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 348 อัตรา


สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 63 อัตรา


สพฐ.เปิดสอบแข่งขันฯ มาตรา 38 ค(2) ทั่วประเทศ 319 อัตรา (


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 100 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 655 อัตรา


ประกาศผลสอบ ก.พ.(ภาค ก) 2566 ตรวจสอบผลคะแนน


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^