งานราชการล่าสุด

Thai PBS รับสมัครเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผนอาวุโส 1 อัตรา

26 ก.พ. 2560 เวลา 11:34 น. 4,942 ครั้ง

Thai PBS รับสมัครเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผนอาวุโส 1 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ประกาศ Thai PBS รับสมัครเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผนอาวุโส 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผนอาวุโส 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน
  1. จัดทำแผนบริหารกิจการขององค์กรและแผนปฏิบัติการของสำนัก
 • ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือแผนบริหารกิจการ และแผนอื่นๆให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายขององค์การ
 • ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีของสำนักให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การและแผนบริหารกิจการ
 • สนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดผลสำเร็จขององค์การและสำนัก
  2. ติดตามประเมินผลงานทั้งระดับองค์กรและสำนัก
 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนทั้งระดับองค์กรและสำนัก
 • รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อกรรมการนโยบายทุกไตรมาส
  3. ประสานและสนับสนุนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์องค์การ
 • สนับสนุนการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสและประจำปี.
 • สนับสนุนข้อมูลเพื่อการรายงานผลประจำปีต่อรัฐสภา
 • สนับสนุนงานยุทธศาสตร์อื่นๆ และแผนงานโครงการใหม่ๆขององค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานการดำเนินงาน ติดตามงานด้านต่างๆ ของ ส.ส.ท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการบริหาร หรือสาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และเป็นประสบการณ์ในงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือประสานการจัดทำยุทธศาสตร์ / แผนงบประมาณ หรือจัดทำแผนงานโครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน หรือ การทำงานกับเครือข่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 1. มีความรู้และทักษะด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
 2. มีความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 4. มีความรู้ในสื่อใหม่ (New Media)
 5. มีทักษะการคิดวิเคราะห์
 6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานที่ดี
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 1. พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
 3. มุ่งเน้นเป้าหมายผลลัพธ์
 4. การทำงานเป็นทีม
 5. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
วิธีการและขั้นตอนการสมัคร
เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

• สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 620 อัตรา


สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 33 อัตรา


กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 175 อัตรา


ประกาศผลสอบ ก.พ.(ภาค ก) 2566 ตรวจสอบผลคะแนน


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^